سید صابر جباری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۷/۰۱/۰۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

مجتهد شیعه، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه بهشهر

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی و کلیوی

مطالعه بیشتر