مرتضی سهرابی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

استاد مهندسی شیمی و چهرهٔ ماندگار رشتهٔ مهندسی شیمی در سال ۱۳۸۰

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر