ساسان سپنتا


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

استاد دانشگاه، پژوهنده و مؤلف در زمینه زبانشناسی، ادبیات و موسیقی ایرانی

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر