علی اکبر هاشمی رفسنجانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۳/۰۶/۰۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

رئیس جمهور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر