عباس امیرانتظام


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۱/۰۵/۲۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

معاون نخست‌وزیر و نیز سخنگوی دولت مهدی بازرگان، عضو جبهه ملی ایران

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر