حسین علاء


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۶۲
تاریخ وفات: ۱۳۴۳/۰۴/۲۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

نخست‌وزیر ایران، سفیر ایران در آمریکا، وزیر دربار، وزیرمختار ایران در بریتانیا، نماینده دوره پنجم مجلس شورای ملی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر