محمدیوسف کیانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

باستان شناس، عضو هیأت علمی گروه باستان‌شناسی و تاریخ هنر دانشگاه تهران

علت وفات

کهولت سن