فرامرز رضاپور


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نوازنده و سازنده ساز قانون و رئیس «انجمن هنرمندان موسیقی ایران»

علت وفات

بیماری

سرطان لوزالمعده

مطالعه بیشتر