سید مهدی طباطبایی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

عضو جامعه روحانیت مبارز و استاد اخلاق

علت وفات

بیماری

عفونت و نارسایی ریه

مطالعه بیشتر