منوچهر درفشه


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۰۴/۲۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

تصویرگر، تصویرگر کتابهای درسی ایران در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰

علت وفات

بیماری

سرطان روده و حمله قلبی

مطالعه بیشتر