نورمحمد درپور


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۱۲/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

خواننده و از بزرگان آواز خطه خراسان

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی و مغزی

مطالعه بیشتر