خلیل خطیب رهبر


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۲/۰۷/۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۱۱/۱۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

نویسنده، ادیب، شاعر، محقق و استاد دانشگاه تهران

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر