فاطمه‌سادات خاتمی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۱۲/۰۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

نماینده مشهد در مجلس ششم و رئیس اولین دوره شورای شهر اردکان

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر