حسین خداداد


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۱۲/۰۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

صنعتگر

بازرگان، صنعتگر و کارآفرین

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر