علی‌اشرف درویشان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۰/۰۶/۰۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۸/۰۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

داستان‌نویس، پژوهشگر حوزۀ ادبیات عامه

علت وفات

بیماری

سکته مغزی

مطالعه بیشتر