کیکاووس جهانداری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

علت وفات

بیماری

ریوی

مطالعه بیشتر