عظیم جوانروح


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۰۹/۰۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

مدیر فیلم‌برداری

علت وفات

بیماری

سرطان روده

مطالعه بیشتر