جمال حسینی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۵۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۰۵/۱۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

از بنیانگذاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) و مسئول هماهنگی این تشکل

علت وفات

نامعلوم


مطالعه بیشتر