محمود شیخ زین‌الدین


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی