قاسم افشار


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۰/۰۸/۱۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

گوینده رادیو و تلویزیون

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر