ادیک پطروسیان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۴/۰۹/۲۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۰۲/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

از پیشکسوتان اتومبیل‌رانی ایرانی ارمنی‌تبار و نخستین قهرمان «اتومبیل‌رانی ملی ایران»

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر