حسین پرتوی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۰۲/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

عکاس

علت وفات

بیماری

ALS

مطالعه بیشتر