احمد بیگدلی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۴/۰۴/۲۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1385 برای رمان "اندکی سایه"

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر