مجید بهرامی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۵۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۰۸/۲۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر تئاتر و سینما

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر