سیمین خلیلی (بهبهانی)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۶/۰۴/۲۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۰۵/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده و غزل‌سرای معاصر ایرانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی

مطالعه بیشتر