غلامرضا شکوهی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر

علت وفات

بیماری

ایست قلبی