داوید اوشانا


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

معمار معاصر، طراح اتومبیل، موزیسین و نقاش ایرانی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر