فوزی حسن تهرانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

طراح گرافیک و مدیر هنری

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر