ناصر فرهودی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۱/۰۹/۱۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۵/۱۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

صدابردار و صداگذار موسیقی

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر