سید احمد حاتمی کلشتری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۱۰/۱۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۶/۲۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

فوق دکتری مهندسی مکاترونیک دانشگاه لیدز انگلستان، عضو هیئت علمی پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران

علت وفات

تصادف/سانحه

در حادثه سقوط جرثقیل در مکه کشته شد.

مطالعه بیشتر