عبدالحسین حائری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۶/۰۴/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۶/۰۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

کتاب‌شناس، فهرست‌نگار و نسخه‌پژوه

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر