عبدالرحیم جعفری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سایر

بنیانگذار و مدیر سابق انتشارات امیرکبیر

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر