جبار مهدیون


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

کشتی‌گیر آزادکار ایرانی و قهرمان آسیا و «نخستین پناهنده ورزشی ایران» در جریان مسابقات رسمی پس از انقلاب ایران

علت وفات

نامعلوم


مطالعه بیشتر