اشرف‌ الملوک پهلوی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۸/۰۸/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

فرزند رضاشاه پهلوی و خواهر دوقلوی محمدرضا شاه پهلوی، دیپلمات، رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل متحد و از فعالان حقوق زنان در ایران_ عنوان سلطنتی والاحضرت شاه‌دُخت اشرف پهلوی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر