ناصر بناکننده


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۶/۰۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده، ویراستار، ناشر_ معروف به ناصر پورپیرار با نام مستعار ناریا

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر