نیما پتگر


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۵/۱۲/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۱/۰۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نقاش و تصویرگر

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر