فتح‌الله بی‌نیاز


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۷/۱۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده و منتقد ادبی

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر