علی‌اصغر مروارید


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی


علت وفات

کهولت سن