ثریا شهسواری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۱۱/۰۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر_ با نام هنری «ثریا بهشتی»

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر