همایون بهزادی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۰/۱۰/۱۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۱۱/۰۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

بازیکن و مربی فوتبال

علت وفات

بیماری

ریوی و قلبی

مطالعه بیشتر