مظفر بختیار


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۲/۰۹/۲۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۵/۲۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

استاد دانشگاه تهران، ایران‌شناس، فرهنگ‌شناس، فارسی‌پژوه، نسخه‌شناس و مترجم

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر