اصغر ایمانیان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۸/۰۵/۱۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۱/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نظامی

سرتیپ خلبان_ اولین فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

علت وفات

بیماری

عفونت شدید ریوی

مطالعه بیشتر