حمید ایزدپناه


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۱/۰۸/۲۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده، شاعر و پژوهشگر تاریخ و موسیقی لرستان_ تخلص صفای لرستانی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر