رضا نداف احدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۹/۰۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

بازیکن و مربی فوتبال

علت وفات

بیماری

عفونت داخلی و سرطان کبد

مطالعه بیشتر