حسین راستی کاشانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی


علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر