محمدمهدی آصفی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۳/۱۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

روحانی شیعه اهل عراق و نمایندهٔ رهبر ایران در عراق

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر