سید احمد سیدنا


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

طنزنویس مطبوعات، عضو اصلی تحریریه روزنامه توفیق، نویسنده و همکار مجلات گل آقا

علت وفات

بیماری