پوراندخت سلطانی شیرازی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۸/۱۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

کتابدار، نویسنده، مترجم، استاد دانشگاه، فرهنگ‌پژوه_از پایه‌گذاران علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران

علت وفات

بیماری

ریوی

مطالعه بیشتر