روح الله شاه آبادی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی


علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر