نعمت رئوفی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۱/۰۱/۰۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

تهیه‌کننده و گوینده پیشکسوت رادیو

علت وفات

بیماری

مشکلات قلبی و ریوی